ਮਾਡਰਨ ਬੱਚਾ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ

ਬਣਾਵੇ ਝੌਂਪੜੀ

ਰੂਬਲ ਪਾਠਕ

ماڈرن بچّہ
کمپیوٹر تے
بناوے جھونپڑی

روبل پاٹھک