ਹਾਇਗਾ: ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ, 11 ਵਰਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।

بچّے بھُلے
پیگھاں جھولے
ویڈیو گیم نے کیتے جھلے

سپریت سندھو  11 سال آسٹریلیا