ਗਮਲੇ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ

ਲਾਜਵੰਤੀ ਦਾ ਬੂਟਾ

ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਰਝਾਵੇ…

ਤੇਜਿੰਦਰ ਸੋਹੀ

غملے ‘چ لگّیا
لاجونتی دا بوٹا
بار بار مُرجھاوے

تیجندر سوہی