ਵਾਹਕੇ ਘੇਰਾ ਗੋਲ਼

ਡੰਡਾ ਡੁੱਕ ਖੇਡਦੇ

ਪਿਪਲ਼ ਬੋਹੜ ਕੋਲ਼

ਦੀਪੀ ਸੰਧੂ

واہکے گھیرا گول
ڈنڈا ڈُکّ کھیڈدے
پپل بوہڑ کول

دیپی سندھو
شاہ مُکھی روپ:جسوندر سِنگھ

ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ