on the lotus leaf

a drop of water falls

gone in amoment

Dr. Surendra Verma

ਕੰਵਲ ਪੱਤੇ ‘ਤੇ

ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ

ਪਲ ਵਿਚ ਮਿਟਿਆ

ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ

ਅਨੁਵਾਦ: ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: ਡਾ. ਅੰਜਲਿ ਦੇਵਧਰ।

ਪੰਜਾਬੀ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

کنول پتے ‘تے
پیا پانی دا تپکا
پل وچ مٹیا

ڈاکٹر. سریندر ورما
انوواد: ہندی توں انگریزی: ڈاکٹر. انجلِ دیودھر۔
پنجابی: امرجیت ساتھی
شاہمکھی : جسوندر سنگھ