ਢਿੰਡੋਂ ਜਾਇਆ

ਝਿੜਕ ਸੁਆਇਆ

ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੇ

ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ

ڈھنڈوں جایا
جھڑک سوایا
سُتے دا منہ چُمے

سورن سنگھ
شاہ مُکھی : جسوندر سنگھ
ਸ਼ਾਂਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ