reach the summit

karma

still with me

John Brandi

ਚੋਟੀ ਪੁੱਜਿਆ

ਮੇਰੇ ਕਰਮ

ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼

ਜੌਨ ਬਰੈਂਡੀ

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

چوٹی  پُجیا
میرے  کرم
میرے  نال

جوہن برینڈی
پنجابی انُواد : امرجیت ساتھی
شاہ مُکھی روپ : جسوندر سنگھ
ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ