ਲੰਮਾਂ ਭਾਸ਼ਣ …

ਘੂਕੀ ਚੱੜ੍ਹਗੀ

ਸਰੋਤੇ ਸੁੱਤੇ

ਸੰਦੀਪ ਸੀਤਲ

لمّا بھاشن
گھوکی چڑھگی
سروتے سُتے

سندیپ سیتل
شاہ مُکھی روپ : جسوندر سنگھ
ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ