ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਛੱਤਿਓਂ
ਮੱਖੀ ਆਈ
ਡੰਗ ਗਈ ਬਾਂਹ

ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਨ

شہد دے چھّتیؤں
مکھّی آئی
ڈنگ گئی باںہ

روزی مان
شاہ مُکھی روپ : جسوندر سنگھ
ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ