ਅੰਬਰ-ਛੋਹ ਬਹੁਮੰਜਲੀ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੀਆਂ

ਬੰਦ ਸਾਰੀਆਂ

ਬਲਰਾਜ ਚੀਮਾ

امبر-چھوہ بہُمنجلی
ہزاراں باریاں
بند ساریاں

بلراج چیمہ
شاہ مُکھی روپ : جسوندر سنگھ
ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ