ਮਰੂਆ ਤ੍ਰੇਲਭਿੰਨਾ

ਰਾਤ ਜਾਗੀਆਂ

ਸੱਜਲ਼ ਅੱਖਾਂ

ਤਿਸਜੋਤ

مروآ تریل-بھنا
رات جاگیاں
سجل اکھاں

تسجوت
شاہ مُکھی روپ : جسوِندر سِنگھ
ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ