ਮਾਂ ਨੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾਈ

ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਲ਼ੀ

ਬੱਚਾ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਉੱਡੇ

ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ

ماں نے دری وِچھائی
چَڑَیاں توتیاں والی
بّچہ سُپنے اندر اُّڈے

جسونت زفر

شاہ مُکھی روپ : جسوِندر سِنگھ

ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ