ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ…

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਘੜਿਆ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਥੀ

ماں دی اسِیس
شبدا وِّچ گھڑیا
بّچے دا بھوِّکھ

سُرِندر ساتھی

شاہ مُکھی روپ : جسوِندر سِنگھ

ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ