ਇਕ ਪੈਰ

ਇਕ ਬਸਾਖੀ

ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਆਵੇ

ਪਰਾਗ ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ

اِّک پَیر
اِّک بساکھی
اوہ نچدا آوے

پراگ راج سِنگلا

شاہ مُکھی روپ : جسوِندر سِنگھ 

ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ