ਬੇਬੇ ਕਰੇ ਸਿਮਰਨ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ…

ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੇ “ਬੇਬੇ ਡਰ ਲਗਦੈ?”

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

بیبے کرے سِمرن
واہِگُرو  واہِگُرو
بّچہ پُّچھے -بیبے ڈر لگدَے ؟

امرجیت ساتھی
شاہ مُکھی روپ : جسوِندر سِنگھ

ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ