ਬੇਬੇ ਰੋਟੀ ਵਰਤਾਈ

ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚੀ ਗਰਾਹੀ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ

بیبے روٹی ورتائی
باپو نوں ، بّچیاں نوں
خُد نوں بچی گراہی

دربارا سِنگھ
شاہ مُکھی روپ : جسوِندر سِنگھ

ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ