All day

carrying the smell

of the fish lady’s change

John Brandi

ਮਛੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਭਾਨ

ਸਾਰਾ ਦਿਨ

ਬੂ ਰਹੀ ਨਾਲ

ਜੌਨ ਬਰੈਂਡੀ

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

مچھیری دِّتی بھان
سارا دِن
بو رہی نال

جوہن برَینڈی
گُرمُکھی روپ : امرجیت ساتھی
شاہ مُکھی روپ : جسوِندر سِنگھ

ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ