ਫੋਟੋ ਤੇ ਹਾਇਗਾ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

پانی ‘تے بُلبُلا
  کنی بناوے
کنی مِٹاوے

جسوندر سنگھ