ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ

ਸਾਰੀ ਰਾਤ

ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ

ਦੀਪ ਨਿਰਮੋਹੀ

سُپنے دے وچ
ساری
رات
نِیند نہ آئ

دیپ نِرموہی

شاھمُکھی: جسوندر سنگھ

ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀਅੰਤਰ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ