ਅਲਮਸਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੜ੍ਹਾ ਉਡੀਕੇ

ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਰੀ ਬੱਤੀ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ