ਦਿਲ ਤੇ ਯਾਦਾਂ

ਰੇਤ ਤੇ ਪੈੜਾਂ

ਛੱਡ ਗਏ ਸੱਜਣ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ