ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮੁੜਦੇ ਇਥੇ
ਆਪਣੇ ਨਿੱਘੇ ਘਰੀਂ
ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵਿੰਟਰ

ਬਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ