ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰੈਸ਼

ਅਚਾਨਕ ਕੰਨੀਂ ਪਈ

ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਧੁਨ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ