ਇਧਰ ਰੁਪਈਏ

ਉਧਰ ਡਾਲਰ

ਲਾਲਚ ਇੱਕੋ

ਬਲਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ