ਮੰਜੇ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ

ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ

ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਬਾਬਾ

ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ