ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ

ਆਪਣੇ ਮਾਂ -ਪਿਉ

ਰੁੱਖਾਂ ਜਿਹੇ ਨੇ

ਸੁਧੀਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹ

ਡਾ. ਅੰਜਲੀ ਦੇਵਧਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕ ‘ ਭਾਰਤੀ ਹਾਇਕੂ ‘ ਚੋਂ