ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ

ਨਰਸਰੀ

ਅਤੇ ਆਰਾ ਮਿਲ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ

ਨੋਟ: ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਹਾਇਕੂ ਪੁਸਤਕ ‘ਕਣੀਆਂ’ ਵਿਚੋਂ