ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇ ਅਖਬਾਰ –

ਜੋਤਸ਼ ਜੋਸ਼-ਜਵਾਨੀ

ਕਾਲ਼ੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਬਡਿਆਲ