ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੰਦ – – –

ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ