ਲਾਂਵਾਂ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ

ਹੁਣ ਹਰ ਦਿਨ

ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ


ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ