ਨੇਤਾ ਜੁੱਤਮ-ਜੁੱਤੀ –

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ

ਬਾਂਦਰਕੀਲਾ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ