ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜੇ ਅੱਗੇ

ਰੁੱਖ ਭੱਜਣ ਪਿਛੇ

ਰਾਹੀ ਲਾਈ ਟਿਕਟਿਕੀ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ