ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ

ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ

ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁਕਾਣਾ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ