ਬਿੱਲੀ ਬੋਲੀ

ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਗਾਉਂਦਾ ਪਰਿੰਦਾ

ਬਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ