ਕਿਹੀ ਸਵੇਰ

ਅਲਵਿਦਾ ਵੇਲੇ

ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੂਰਜ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ