ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮਕਰਨ…

ਟਰੈਕਟਰ ਡੀ ਟੀ ੧੪

ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ ਖੋਤੀ’

ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਬਡਿਆਲ

ਨੋਟ: ਡੀ ਟੀ ੧੪= ਇਕ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਂ।