ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਤੇ

ਉੱਡ ਗਏ ਬੋਟ

ਖਿੱਲਰ ਗਿਆ ਆਲਣਾ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ