ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਭੁਲੇਖਾ

ਭੱਜਾ ਜਾਏ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ –

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ

ਹਰਜੀਤ ਜਨੋਹਾ