ਬਹੁਮੱਤ ਜੋੜ-ਤੋੜ
ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਡਿਗੇ
ਗੰਢੇ 100 ਦੇ ਕਿੱਲੋ

ਗਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ