ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼

ਕੋਈ ਪਿਆ ਸੁੱਤਾ

ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਰੇਸ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ