ਕੁੱਛੜ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ

ਮਾਂ ਖਰੀਦੇ

ਲੈਪਟਾਪ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ