ਬੱਲੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਜਿਹੀ

ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ

ਪਾਵੇ ਵਰਦੀ

ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ , ੬ ਸਾਲ, ਭੁਚੋ ਖੁਰਦ, { ਬਠਿੰਡਾ } ਪੰਜਾਬ