ਅਜੋਕੀ ਮੁਟਿਆਰ

ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ

ਹੱਥ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ

ਗਗਨਦੀਪ ਬਧੇਸ਼ਆ