ਠੰਡੇ ਹੱਥ

ਗਰਮ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ

ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ

ਹਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ