ਓਹੀ ਰਾਹ ਓਹੀ ਬੱਸ

ਓਹੀ ਭਿਖਾਰੀ ਓਹੀ ਮੈਂ

ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ

ਹਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ