ਤਿੰਨ ਤਾਰਾਂ

ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ

ਹਾਇਕੂ ਲਿਖਿਆ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ