ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ-ਕੁੱਤਾ’

ਰੋਟੀ ਛੱਡਕੇ

ਆਸਕਰ ਚੱਟਦਾ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ