ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਖੜੀ

ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੜੇ

ਉਡਦਾ ਦੁਪੱਟਾ

ਹਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ