ਪਰਵਾਸੀ ਉਦਾਸ

ਵੇਖਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ

ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ