ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ

ਫੁੱਲ ਖਿੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖ

ਮੈਂ ਖਿੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ

ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ੧੩ ਵਰਸ, ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ, ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ( ਮਾਨਸਾ) ਪੰਜਾਬ।